Menu Sluiten

Zoneringsdossier Atex Op Maat

Wij maken veiligheid zichtbaar op de werkvloer. Daarom hebben we Vision On Safety opgericht, om de stroom van kritische veiligheidsinformatie naar de mensen op de werkvloer te verbeteren met behulp van interactieve communicatie.

9245087

More info

tags: Advies Veiligheidspreventie – Advies Zoneringsdossier Atex – Bedrijven Zoneringsdossier Atex – Expert Zoneringsdossier Atex – Ondersteuning Interne Preventiedienst – 

Wenst u meer info over zoneringsdossier atex op maat kijk dan vlug op https://www.visiononsafety.com | Zoneringsdossier Atex Op Maat

Title: Zoneringsdossier: Alles wat je moet weten over Zoneringsdossier Atex op maat

Zoneringsdossier: Alles wat je moet weten over Zoneringsdossier Atex op maat

Als bedrijfseigenaar ben je waarschijnlijk bekend met het begrip ´Atex zone´. Dit zijn zones binnen een bedrijf waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ontvlambare stoffen. Om de veiligheid binnen deze zones te waarborgen is het belangrijk om een zoneringsdossier op te stellen. Maar wat houdt dit precies in en hoe zit dat met Atex op maat? In dit artikel leggen we alles uit wat je moet weten over zoneringsdossier Atex op maat.

Wat is een zoneringsdossier?

Een zoneringsdossier is een document waarin de verschillende zones binnen een bedrijf worden vastgesteld waar potentieel explosiegevaar kan ontstaan. Het doel van dit dossier is om de risico´s binnen deze zones in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen. Een zoneringsdossier is verplicht voor bedrijven die werken met ontvlambare stoffen en explosieve atmosferen.

Verschillende zones

Binnen een bedrijf kunnen verschillende zones worden onderscheiden. Deze zones worden aangeduid met een specifieke letter, afhankelijk van het explosierisico binnen die zone. Zo staat zone 0 voor een permanent explosiegevaar, zone 1 voor een tijdelijk explosiegevaar en zone 2 voor een potentieel explosiegevaar. Het is belangrijk om per zone de juiste maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

Atex op maat

Atex staat voor ´atmosphères explosibles´ en is een Europese richtlijn die geldt voor alle bedrijven binnen de Europese Unie die werken met ontvlambare stoffen en explosieve atmosferen. Deze richtlijn bepaalt dat bedrijven verplicht zijn om een zoneringsdossier op te stellen en de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid binnen de verschillende zones te garanderen. Het opstellen van een Atex zoneringsdossier op maat is dus vangroot belang voor bedrijven die hiermee te maken hebben.

Het belang van Atex op maat

Het is essentieel dat een zoneringsdossier op maat wordt opgesteld, aangezien elk bedrijf uniek is en dus ook andere risico´s met zich meebrengt. Een standaard zoneringsdossier is niet voldoende om de veiligheid binnen jouw bedrijf te garanderen. Daarom is het belangrijk om een specialist in te schakelen die kennis en ervaring heeft met jouw specifieke situatie en zo een Atex zoneringsdossier op maat kan opstellen.

Wat staat er in een zoneringsdossier?

Een zoneringsdossier bevat de volgende informatie:

  • Een overzicht van de zones binnen het bedrijf waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan.
  • Een gedetailleerde beschrijving van de ontvlambare stoffen die aanwezig zijn in deze zones.
  • Een risicoanalyse van de verschillende zones en welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.
  • Een beschrijving van de technische maatregelen die zijn genomen om explosiegevaar te voorkomen.
  • Een beschrijving van de organisatorische maatregelen die zijn genomen, zoals het opstellen van richtlijnen en procedures voor werknemers.
  • Een overzicht van de controles en inspecties die worden uitgevoerd om de veiligheid binnen de zones te waarborgen.

Conclusie

Een zoneringsdossier is een belangrijk document voor bedrijven die werken met ontvlambare stoffen en explosieve atmosferen. Het opstellen van een Atex zoneringsdossier op maat is essentieel om de veiligheid binnen jouw bedrijf te garanderen. Laat dit dossier daarom opstellen door een specialist met kennis en ervaring in jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat alle risico´s in kaart zijn gebracht en de juiste maatregelen zijn genomen. Voor meer informatie over zoneringsdossiers en Atex op maat kun je terecht op onze website: https://www.visiononsafety.com/nl_BE/zoneringsdossier-atex.


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf
.

Zoneringsdossier atex op maat

!–StopPubText–>.